ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ [Chidambara Rahasya] Book Pdf ePub

ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ [Chidambara Rahasya]

by
4.25988 votes • 45 reviews
Published 01 Jan 1970
ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ [Chidambara Rahasya].pdf
Format unknow
Pagesunknow
Edition3
Publisher unknow
ISBN -
ISBN13-
LanguagekanOne of the best books by tejaswi which depicts the state of a small village in humorous manner. A must read book.

"ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ [Chidambara Rahasya]" Reviews

Usha
- Bangalore, India
4
Sat, 20 Jul 2013

The story about a place called Kesaruru where there is a considerable drop in the production of cardamom and the reasons behind that. And the rahasya is how and why did the scientist who was doing research on cardamom production suddenly died. Tejaswi describes how this turns into village politics, college "revolution" and finally into communal violence. Each of the characters whether it is Angadi - the CBI official, or the writer- Jayaram, or the student Rafi sound very realistic.

Mithun
- Bangalore, 19, India
5
Tue, 05 Jun 2018

An essential read !!!
The phrase Chidambara Rahasya comes from the faith of Hindu belief that there is secret message embossed in the figure of Lord Shiva in Chidambaram temple in Tamil Nadu. Which is invisible to most.
Well this book bearing no connection what so ever to that temple, writer deliberately uses this as the title, because like it, there is a secret message hidden behind all the hoo-haa that happens in the periphery of this story. One needs to be politically unbiased, sensible and prudent to really understand that secret.
Its my first book from the writer and its work of class. Even though written in 1985, its still feels so relevant even to this day, which only proves the despair the author shown at the end of the book was right on the money.
The story takes place in a village called Kesarooru in the after math of a suspicious death of one of the research scientist investigating the drastic fall in the cardamom production. Panicked central govt who were happy until now benefiting from its large exports assigns Mr Angadi from CBI to investigate. With only a few days into investigation he realizes the whole village with its communal politics, pea brained thinking and their ability to hyperbolize a half truth or a lie with their colorful imagination for their self interest are rotten beyond repair and its far more poisonous than the rotten cardamom.
All told from multiple point of views ( which allows the reader to see exact truth of any event and outwardly interpretation of other characters to the same event) and with raw visceral humor author handles a very complex narrative and events with ease. We also see a Lynch's Twin Peaks style of working an investigation by Angadi when he allows a local writer cum fellow scientist to interpret the events from perspective of a fiction writer to get to the truth of mystery. (like how in twin peaks the investigator relies on his dream).
Its commendable what Tejaswi achieved in this book and its must be an essential read to all who read and understand Kannada. I believe much of its charm will be lost when translated to any language.

Mukund
- Bangalore, India
4
Mon, 29 Jun 2015

ಈ ಕಥೆಯು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಕೆಸರೂರು ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸದಾ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸಿನಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಭಯ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಕೊಲೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾ ವಸ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಯುವಕರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಾಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಮೂಲ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ.
ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಕೂಡಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಪುಸ್ತಕ.

Madhunandan
- Düsseldorf, 07, Germany
5
Mon, 22 Jan 2018

The social fabric and societal issues of that period (much of it being still relevant to date) are so well presented using an excellent mix of humour, (indirect) sarcasm, connection to current affairs and still appealing to the young and the old striking the perfect balance of different emotions. One of the best books I have ever read

Sujay
- The United States
5
Sun, 18 Mar 2018

Its very good allrounder. books itself cover many things happening in one place.. from revolutionary youths, investigation, ecological problem and much more.. as many indicates its ever ending mystery.

Related Books of "ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ [Chidambara Rahasya]"